Lekarze jednak w Fajsławicach?

WP_000309

Udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, że nastąpiły zmiany w panach przeniesienia Przychodni DMP z Fajsławic do Siedlisk. Zapewne więcej szczegółów sprawy poznamy już jutro na sesji Rady Gminy Fajsławice. Z pewnością do zmiany tego stanowiska przyczyniły się artykuły opublikowane na łamach naszego serwisu.

Od pewnego czasu informowaliśmy, że Ośrodek Medyczny DMP Sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie zmianę miejsca świadczenia usług medycznych z Fajsławic na Siedliska Pierwsze. Spółka kupiła tam już w połowie 2012 r. zabytkową nieruchomość w zespole dworsko-pałacowym, która po zakończeniu remontu, od lipca b.r. ma przejąć część specjalistów. Jak wynika z protokołu posiedzenia komisji zdrowia Rady Gminy Fajsławice w dniu 13 marca 2014 r., spółka prawdopodobnie przeniesie tam docelowo wszystkich lekarzy.

Nie jest wykluczone, że na jutrzejszej sesji radni zajmą w tej sprawie swoje stanowisko. Podobne robili już w sprawie elektrowni wiatrowych, czy w sprawie umorzeń podatków.