„LEKCJA WOLNOŚCI” – oferta dla szkół

lekcja wolności

Pragnęlibyśmy, aby 4 czerwca w szkołach zorganizowane zostały zajęcia nawiązujące do 25. rocznicy wydarzeń 1989 roku, które nazwiemy symbolicznie „Lekcjami wolności”. Mają one nie tyle przybliżać uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim pobudzać ich do dyskusji na temat wpływu m.in. obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych uczniów. 

„Lekcje Wolności” poprzedzone miałyby być wprowadzeniem przez nauczycieli w tematykę 1989 roku, a następnie rozmowami uczniów z najbliższą rodziną o wspomnieniach sprzed 25 lat. Te rozmowy mogliby oni dokumentować, a wyniki swojej pracy umieszczać w Internecie (na stronie www szkoły, w serwisie YouTube albo innych), a linki do nich zamieszczać na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu w serwisie Facebook „Lekcja Wolności”. Profil ten będzie miejscem skupiającym osoby, które włączą się w Akcję.

Aby ułatwić nauczycielom udział w Akcji, MEN przygotowuje „Tekę Edukacyjną – Lekcja Wolności”, która zostanie zamieszczona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl). Będzie ona pomocna we wprowadzeniu uczniów w tematykę oraz w przeprowadzaniu lekcji i projektów edukacyjnych nawiązujących do 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu czy wyborów parlamentarnych 4 czerwca (gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, filmy, grafiki, itp). Będzie ona stopniowo uzupełniana o zasoby edukacyjne udostępniane przez instytucje, które wesprą Akcję.

ZASADY

Akcja „Lekcja Wolności” polega na:

a.    Wprowadzeniu uczniów przez nauczycieli w tematykę obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 r. oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w Akcji,
b.    Przeprowadzeniu przez uczniów rozmowy z rodzicami, dziadkami lub dalszą rodziną na temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku (czym dla nich były  oraz jak je zapamiętali) oraz na ewentualnym udokumentowaniu tej rozmowy w dowolnej formie, np.: krótka forma filmowa (wywiad, reportaż, teledysk, inna) praca fotograficzna (zdjęcie, kolaż, inna), praca plastyczna (plakat, rysunek, wyklejanka, wycinanka, inna), krótka forma literacka (wiersz, artykuł, felieton, inna),
c.    Prace te mogą być umieszczane w Internecie (np. na stronie www szkoły lub w serwisie YouTube), a linki do nich zamieszczane na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook (za uczniów do 13-go roku życia przez ich rodzinę albo nauczycieli). Prace mogą być również umieszczane bezpośrednio na profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook.
d.    Na zakończenie Akcji, 4-go czerwca, przeprowadzane mają być w szkołach zajęcia – „Lekcje Wolności”. W ich przygotowaniu pomóc może „Teka Edukacyjna – Lekcja Wolności”, która zostanie stworzona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl).

KONTAKT

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o sugestie wydarzeń, miejsc czy materiałów, które moglibyśmy publikować na profilu Akcji w serwisie Facebook.

Będziemy również wdzięczni za wskazanie materiałów edukacyjnych, które mogłyby uzupełnić Tekę Edukacyjną – Lekcja Wolności na portalu Scholaris.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres lekcjawolnosci@men.gov.pl

Więcej…

Źródło: http://www.men.gov.pl