Lekcja wolności w Szkole Podstawowej w Fajsławicach

Lekcja wolności 1

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, demokratyczne wybory do parlamentu. Z okazji 25 rocznicy tego wydarzenia uczniowie koła historycznego postanowili je przypomnieć społeczności szkolnej.

4 czerwca 1989 to data przełomowa, bowiem znakomita większość społeczeństwa, która wzięła udział w głosowaniu, opowiedziała się po stronie przemian i kategorycznie odrzuciła dotychczasową formę sprawowania władzy. Tego dnia Polska odniosła olbrzymie zwycięstwo nad systemem komunistycznym i jako pierwsza dała sygnał pozostałym krajom bloku sowieckiego do rozpoczęcia transformacji i zrzucenia totalitarnego jarzma.

Lekcja wolności 4

Uczniowie zaprezentowali krótkie filmy i referaty dotyczące powstania NSZZ Solidarność, obrad Okrągłego Stołu, przeprowadzenia wyborów oraz utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu.

Ważnym akcentem było odniesienie się do historii lokalnej. To właśnie nasza gmina w środowiskach inteligenckich i niepodległościowych Lublina zyskała wówczas przydomek „Wolnej Gminy Fajsławice”.  Wszystko zaczęło się latem 1980 roku, kiedy to z inicjatywy Janusza Henryka Stępniaka, mieszkańca wsi Ignasin, powstał  w Fajsławicach Związek Rolników „Solidarność”. Na pierwszym Gminnym Zjeździe J. H. Stępniak został wybrany pierwszym przewodniczącym gminnych struktur rolniczej „Solidarności” i pełnił tę funkcję do 1989 roku, do czasu gdy w wyborach 4 czerwca został  wybrany senatorem.

Lekcja wolności 2

W latach osiemdziesiątych w Fajsławicach działał aktywnie Uniwersytet Ludowy. W czasie trwających spotkań wykłady prowadził profesor Adam Stanowski z KUL, a także redaktor Janusz Winiarski. W czasie spotkań zebrani dowiadywali się o aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie, a w celu informowania o działalności związku na terenie gminy, jego działacze wydawali „Informator Rolników Gminy Fajsławice”.

Do najsłynniejszych wydarzeń lokalnych należały unieważnienie wyborów do Gminnej Rady Narodowej w 1984 r., po skardze Józefa Wrońskiego oraz wygranie wyborów do tego organu w 1988 r., przez osoby związane z opozycją solidarnościową. Mieszkańcy naszej gminy tłumnie wzięli udział  w częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu. Przy urnach stawiło się aż 75% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania. Wyborcy niemal jednomyślnie poparli swojego kandydata do Senatu Henryka Janusza Stępniaka z Ignasina, reprezentującego Komitet Obywatelski „Solidarność”. Poparło go aż 94 % głosujących mieszkańców naszej gminy. Uzyskał on wówczas blisko 300 tyś głosów. Był to wynik najlepszy w całym województwie, który obecnie wydaje się być już chyba nieosiągalnym.

Nigdy wcześniej, ani później nasza gmina i jej mieszkańcy, nie mieli tak dużego wpływu na losy kraju.

Akademię przygotowały uczennice z klasy V b: Gabrysia Madeja, Ola Mendel, Natalia Krzykała, Weronika Kołodziejczyk, Weronika Krysa, Monika Adamiak, Agnieszka Wójcik oraz uczniowie z klasy V a: Weronika Dubaj, Michał Szyszko, Damian Szyszko, Aleks Dunda pod kierunkiem pani Iwony Sałagi.

zobacz zdjęcia

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl