Łopiennik Górny: Kolejne pieniądze na drogi

Modernizacja drogi w Łopienniku Podleśnym

Modernizacja drogi w Łopienniku Podleśnym

Gminie Łopiennik Górny udało się pozyskać kolejne dofinansowanie unijne na przebudowę dróg gminnych. W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zatwierdzonej liście projektów, na pozycjach gwarantujących otrzymanie dofinansowania znajdują się dwa projekty zgłoszone przez naszą gminę:

1) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109643L ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŻULIN I WOLA ŻULIŃSKA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3122L – przebudowa będzie realizowana jeszcze w bieżącym roku

2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109637L ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ DOBRYNIÓW Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2120L – planowana do realizacji w przyszłym roku.

Ponadto informujemy, iż na liście ocenionych projektów wysoko znajduje się także projekt ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109638L W MIEJSCOWOŚCI ŁOPIENNIK NADRZECZNY, ŁOPIENNIK DOLNY KOLONIA I ŁOPIENNIK PODLEŚNY, ŁĄCZĄCEJ SIĘ Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2120L OD KM 0+898 DO KM 4+788, który będzie realizowany jeżeli pojawią się oszczędności przy realizacji przetargów dla wybranych operacji.

Źródło:  http://www.lopiennikgorny.pl/