Łopiennik Górny: Konwent wójtów

konwent-wojtow-powiatu-krasnostawskiego

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

W dniu 13 września 2016 r. odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Krasnostawskiego. Gospodarzem obrad była Gmina Łopiennik Górny.

W pierwszej część spotkania skupiono się nad wyzwaniami jakie czekają samorząd w obliczu nadchodzących zmian w systemie edukacji – problematyka została omówiona przez  Panią Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty. Następnie Pan Andrzej Jakubiec – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie przedstawił  ofertę Urzędu w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył problemów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, głos przewodni w tym temacie zabrał Pan Waldemar Szynal – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie.

Ostatnim z omawianych tematów były przedstawione przez Pana Dariusza Wojdata – Kierownika Oddziału Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi w odniesieniu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Po wspólnej dyskusji opartej na wymianie opinii, pomysłów oraz uwag w zakresie omawianych problemów, na kolejnego gospodarza konwentu wybrano Gminę Rudnik.

W  spotkaniu udział wzięli: Pan Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnystaw, Pan  Marek Majewski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Krasnystaw, wójtowie: Pani Małgorzata Sapiecha, Pan Tadeusz Chruściel, Pan Jerzy Lewczuk, Pan Jacek Lis, Pan Jan Kuchta, Sekretarz Gminy Krasnystaw – Pani Edyta Gajowiak – Powroźnik, Sekretarz Gminy Gorzków – Pan  Kazimierz Policha, SekretarzGminy Rudnik – Pan Stanisław Repeć, Dyrektorzy Szkół działających na terenie gminy Łopiennik Górny oraz przedstawiciele gmin z terenu Powiatu Krasnystaw.

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/