Łopiennik Górny: OSP Krzywe ma nowy wóz bojowy

Nowy wóz OSP Krzywe

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

W dniu 8 maja odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu bojowego dla OSP Krzywe.

Uroczystość rozpoczęto polową mszą świętą odprawioną przez kapelana strażaków ks. Henryka Kozyrę w asyście proboszcza parafii Łopiennik ks. Adama Brzyskiego w intencji strażaków. Zgromadziła ona mieszkańców wsi Krzywe, strażaków, również liczne grono zaproszonych gości, wśród, których znaleźli się m.in. poseł na Sejm pani Teresa Hałas, senator RP prof. Józef Zając, prorektor PWSZ w Chełmie pani Beata Fałda, Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak, wicestarosta pan Henryk Czerniej, bryg. Dariusz Pylak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, naczelnik wydziału prewencji KP Policji podinsp. Zbigniew Sochaczewski, wójt gminy Łopiennik Górny pan Jan Kuchta, sekretarz gminy pani Monika Zaj, dyrektor BS w Łopienniku Nadrzecznym pani Wiesława Olech, sekretarz zarządu Gminnego Fajsławice pan Adam Adamiak, sekretarz zarządu Gminnego Łopiennik Górny pan Artur Sawa oraz radni gminy panowie Edward Bubicz, Piotr Toczony, Janusz Bielesza i Andrzej Maziarczuk. Pod koniec mszy świętej ks. kapelan Henryk Kozyra poświęcił nowy samochód średni Iveco Eurocargo 4×4, który będzie teraz służył druhom strażakom w bezpiecznym dotarciu do pożarów oraz innych zagrożeń a mieszkańcom gminy i powiatu zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo poświęcono z okazji przekazania samochodu obraz ufundowany przez sympatyków straży i miejscowości Krzywe ze Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu mszy świętej dalszą część uroczystości poprowadził prezes Zarządu Gminnego dh Jerzy Szadura a dowódcą był komendant gminny dh Dariusz Nawrocki, który prowadził elementy musztry. Następnie dh Jerzy Szadura przedstawił historię powstania jednostki i starania o pozyskanie nowego wozu oraz odczytał list okolicznościowy Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Waldemara Pawlaka. Dokonano oficjalnego przekazania kluczyków do pojazdu oraz następnie wręczono osobom zasłużonym przy staraniach samochodu podziękowania z grawerami. Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń:

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Lubelskiego nr 15/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zostali odznaczeni „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” następujący druhowie:

Bubicz Dariusz
Bubicz Tomasz
Kulik Sławomir
Szewczyk Andrzej

„Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” następujący druhowie:

Kuchta Jan
Rejek Krzysztof
Szadura Krzysztof
Tymicki Dawid

„Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” następujący druhowie:

Oleszczuk Jerzy
Sawa Artur
Szewczyk Arkadiusz

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Nr 2 z dnia 31 marca 2016 r. nadano „Odznakę Strażak Wzorowy” następującym druhom:

Bandosz Paweł
Bartyzel Sylwester
Pylak Krzysztof
Rybak Dominik
Szadura Paweł
Szadura Michał
Szymaniak Bartłomiej
Tymicki Łukasz

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2016 r. nadano „Srebrną Odznakę – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” następującym druhom:

Brtyzel Patryk
Olejarczyk Dawid
Rybak Bartosz
Suszek Bartłomiej
Szadura Ryszard
Szadura Dawid

Po nadaniu medali i odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście gratulując nowego zakupu oraz wręczając listy, grawery i statuetki okolicznościowe. Na zakończenie dh Jerzy Szadura podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość.

Wydarzeniem poprzedzającym niniejszą uroczystość było również uroczyste przekazanie 26 pojazdów jeszcze w grudniu 2015, które zostały pozyskane w 2015 r. w całym województwie. Uroczystość odbyła się w Lublinie 18 grudnia 2015 r. na terenie ośrodka szkoleniowego KW PSP. Oczywiście OSP Krzywe wraz ze swym pojazdem brało udział w przekazaniu. W przekazaniu wzięli udział europoseł Krzysztof Hetman, poseł Jan Łopatka, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak komendant główny PSP gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Marian Starownik, komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tadeusz Milewski oraz prezesi zarządów oddziałów powiatowych i gminnych ZOSP RP, komendanci miejscy i powiatowi PSP, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Podczas uroczystości przekazano 26 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt ratowniczy, jak łodzie motopompy i zestawy hydrauliczne. Zakup został sfinansowany ze środków przekazanych przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, samorządy miast i gmin. Wręczono też 25 odznaczeń państwowych i resortowych.

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/