Łopiennik Górny sprzedaje działkę rolną

Działak ŻulinGmina Łopiennik Górny sprzedaje nieruchomość położoną w miejscowości Żulin. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo o kształcie prostokątnym, oznaczona nr 194/1 o pow. 1,7050 ha. Położona przy drodze gminnej gruntowej. Prowadzona jest dla niej księga wieczysta nr ZA1K/00043676/6. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopiennik Górny działka przeznaczona jest w części pod uprawy polowe (RP) w części lasy (RL) bez drzewostanu. Sposób zagospodarowania: użytkowanie rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27 335,00