Lubelszczyzna jednym z najbardziej obiecujących regionów pod względem złóż gazu łupkowego

Lubelszczyzna należy do regionów najbardziej obiecujących pod względem potencjalnych złóż gazu łupkowego.

– Obecnie szukają go tutaj firmy polskie i amerykański Chevron – mówi dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, Stanisław Kurek.

Region opuściły wcześniej amerykańskie Exxon i Marathon, argumentując to między innymi półtorarocznym opóźnieniem w tworzeniu ustaw o wydobyciu i opodatkowaniu węglowodorów. Rząd przyjął projekty ustaw dopiero w ten wtorek. Dyrektor Kurek akcentuje korzyści z ustawy dla samorządów, które będą beneficjentami opłaty eksploatacyjnej.

Więcej…

Źródło: http://moje.radio.lublin.pl