Lublin: Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2

– Jesteśmy tu, by wspomnieć to wielkie dzieło polskiej mądrości i otwartości. By publicznie dawać świadectwo naszej miłości do Ojczyzny – stwierdził wojewoda lubelski Wojciech Wilk w przemówieniu wygłoszonym na placu Litewskim w Lublinie z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości z udziałem wojewody, marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana i prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka rozpoczęły się w Trybunale Koronnym, gdzie na uroczystej sesji zebrała się rada miasta Lublin. W trakcie posiedzenia odczytano odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w województwie lubelskim podpisaną przez wojewodę Wojciecha Wilka. „Wspominając Majową Konstytucję zważmy, że człowiek, który chce dobra dla Polski, wybiera to, co dla niej jest najlepsze” – napisano w tekście odezwy.

3 maja 1

Następną częścią obchodów była Msza święta odprawiona w Archikatedrze lubelskiej przez abp metropolitę Stanisława Budzika w intencji Ojczyzny. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac Litewski, gdzie po meldunku dowódcy uroczystości i powitaniu kompanii honorowych odegrano hymn narodowy i poczet sztandarowy podniósł na maszt flagę narodową.

Wojewoda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 Maja była dla Polaków znakiem przyszłego odbudowania państwa i mocnej pozycji Polski w Europie i świecie. – Dlatego pomimo wielu burz dziejowych pamięć o Konstytucji 3 Maja nie zgasła. Dla pokoleń walczących o niepodległość, dzieło Sejmu Wielkiego stało się obowiązującym testamentem Polski wolnej, odrodzonej, sprawnie rządzonej i uporządkowanej. Zostało przyjęte jako świadectwo tego, że nasze społeczeństwo jest zdolne do otrząśnięcia się z marazmu, do przezwyciężenia słabości i prywaty – powiedział wojewoda Wilk. W kolejnych słowach przypomniał, że bieżący rok jest jubileuszowy, bo Rzeczpospolita od 10 lat należy do Unii Europejskiej, a od lat 15 jest członkiem NATO. W tym roku obchodzimy też 25 rocznicę obrad Okrągłego Stołu i wyborów, które zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany społeczno – polityczne w Europie.

3 maja 4

– Nasze świadectwo patriotyzmu i dojrzałości obywatelskiej, współodpowiedzialności za Polskę i siebie nawzajem, winno więc wyrażać się poprzez działanie zgodne i ponad wszystkimi podziałami. Ale także poprzez wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy – naszych sąsiadów, mieszkańców Ukrainy – podkreślił wojewoda.

Po przemówieniu wojewody Wojciecha Wilka kolejnym punktem programu uroczystości był Apel Pamięci, a po nim salwa honorowa. Następnie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z wojewodą złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Oficjalna część obchodów zakończyła się defiladą kompanii honorowych Wojska Polskiego i innych służb.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl