Ma być cisza. Zakaz agitacji wyborczej od godz. 0.00 w sobotę do 21.00 w niedzielę

 

tajem„Cisza wyborcza” rozpocznie się 15 listopada 2014 r. o godz. 0.00 i potrwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r. – przypomina PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że „cisza wyborcza” rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 15 listopada 2014 r. od godz. 0.00 i potrwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

Jednocześnie, w związku z pytaniami, PKW przypomniała, że w czasie ciszy wyborczej media nie mogą:
– informować o przebiegu wyborów;
– relacjonować głosowanie kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i innych osób biorących udział w głosowaniu;
– podawać informacje o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach pod warunkiem, że zostaną wskazane wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych lub kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w danej  jednostce samorządu terytorialnego, a sposób prezentacji tej informacji nie będzie wyróżniać żadnego z komitetów;
– podawać informację o frekwencji wyborczej w ubiegłych latach;
– podawać w dniu wyborów informacje o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych;
– emitować własne ogłoszenia i ogłoszenia rozpowszechniane na zlecenie osób trzecich  zachęcające do udziału w wyborach pod warunkiem, że w materiałach tych nie będą prezentowały się osoby reprezentujące komitety wyborcze lub z nimi związane, a także osoby kandydujące w wyborach i nie będą one stanowiły reklamy komitetu wyborczego lub kandydata, ani zachęcały do głosowania na daną listę lub listy, a także na danego kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jednocześnie PKW przypomina, że w okresie „ciszy wyborczej” w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany.

W opinii PKW niedopuszczalne jest natomiast:

– podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również o szacowanej frekwencji;
– informowanie o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym lub w gminie (mieście) w przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych.

Jednocześnie PKW zwróciła uwagę, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – występek. Oznacza to, że decyzję czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu będą podejmować organy ścigania i sądy, a nie PKW.

Źródło: PKW