Lublin, Świdnik, Piaski i inni, razem po środki europejskie

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz przedstawiciele władz sąsiedzkich gmin podpisali umowę dotycząca przygotowania i realizacji tzw. Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Partnerstwo w ramach ZIT umożliwi wspólne pozyskiwanie środków europejskich.

Związki gmin w ramach ZIT to propozycja Komisji Europejskiej. Koalicja, dzięki pozyskanym unijnym dotacjom oraz realizacji spójnej strategii, ma przyczyniać się do rozwoju miast z obszaru województwa, które stanowią motory napędowe regionu (tzw. obszary funkcjonalne). Fundusze na inwestycje tzw. ZIT-ów będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla województwa lubelskiego na dofinansowanie takich projektów (na lata 2014-2020) przewidziano kwotę 105,4 mln euro.

Porozumienie w Lublinie podpisali przedstawiciele władz 16 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

– ZIT to nowe narzędzie działania inwestycyjnego w regionie, które daje nam dodatkową możliwość współdziałania i pozyskiwania środków unijnych. Dzięki dotacjom, chcemy stworzyć przede wszystkim spójny układ komunikacyjny, tak aby powstał system połączeń z dworcami o znaczeniu międzyregionalnym oraz połączenia z lubelskim lotniskiem. W grę wchodzą remonty dróg, sieci przystanków, czy obsługa ruchu pasażerskiego. To niewątpliwie jest dla nas wyzwanie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Źródło: UM Lublin