Miasto Krasnystaw pozyskało środki w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego

Informujemy, że Miasto Krasnystaw jest partnerem projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt jest realizowany w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Piaski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Spiczyn, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw.

Projekt, którego celem jest poprawa spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie turystyki, przetwórstwa i energetyki będzie realizowany od lutego 2014 do stycznia 2016 roku.

Więcej…

Źródło: http://ikrasnystaw.pl