Mieszkańcy Ignasina i Boniewa wybrali nowych sołtysów

sołtys 2

Źródło zdjęcia: lubartow24.pl

W dniu 15 lutego 2015 r. odbyły się zebrania wiejskie, w trakcie których mieszkańcy wsi Ignasin i Boniewo wybierali sołtysów na kadencje 2015-2019. W obydwu przypadkach mieszkańcy zdecydowali, że będą ich reprezentowały nowe osoby.

Pierwsze spotkanie odbyło się o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej na Ignasinie. Mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury, obecnej sołtyski – Magdaleny Olech oraz Katarzyny Greczkowskiej. Wygrała ta druga otrzymując poparcie 17 osób.

Do zmiany sołtysa doszło też na Boniewie. Zebranie rozpoczęło się 17.00. W głosowaniu największą liczbę głosów zdobył Zbigniew Kapeluszny, który przejął funkcję od Marzeny Bubicz.

Dziękujemy dotychczasowym sołtysom za ich czteroletnią pracę i gratulujemy nowym.

SM