Mieszkańcy Woli Idzikowskiej i Fajsławic wybrali nowych sołtysów na lata 2015-2019

sołtys

W ostatni weekend odbyły się dwa zebrania wiejskie, na których wybrano między innymi nowych sołtysów wsi Wola Idzikowska i Fajsławice.


 

W dniu 17 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi Wola Idzikowska. W zebraniu uczestniczyło 34 osoby. Na zebraniu w głosowaniu tajnym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej .

Sołtysem wsi na kadencje 2015-2019 została wybrana  jednogłośnie Ewa Pluta.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

1.Adamiak Dariusz

2.Kozioł Włodzimierz

3.Staniak Mieczysław

4.Wilk Grażyna

5.Wójcik Anna

 


 

W dniu 18 stycznia 2015 r. odbyła się zebranie wiejskie w Fajsławicach. W zebraniu uczestniczyło 105 osób. Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Na sołtysa zgłoszono 3 kandydatki:

1. Błaziak Danutę

2. Rogalską Arletę

3. Strefner Jolantę

Najwięcej głosów otrzymała Arleta Rogalska i została sołtysem na kadencję 2015 – 2019 r.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

1. Grzegorczyk Grażyna

2. Pać Halina

3. Sawa Ewa

4. Zabielska Anna

 


 

Kolejne zebrania w trakcie których odbędą się wybory sołtysów zaplanowano na następujące terminy:

– Suchodoły – 25 stycznia 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP),

– Dziecinin -25 stycznia 2015 r. godz. 17:00 (u obecnego sołtysa),

– Marysin – 8 lutego 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP),

– Ignasin – 15 lutego 2015 r. godz. 14:00 (klub),

– Boniewo – 15 lutego 2015 r. godz. 17:00 (szkoła).