Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 12 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Fajsławicach przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięli udział zwycięzcy etapu szkolnego Turnieju, w tym 9 uczniów ze szkół podstawowych oraz 6 uczniów z gimnazjów.

Klasyfikacja eliminacji gminnych przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe
1. Inga Kokuszko – Szkoła Podstawowa w Fajsławicach
2. Michał Mendel – Szkoła Podstawowa w Fajsławicach
3. Grzegorz Paluch – Szkoła Podstawowa w Fajsławicach

II grupa wiekowa – szkoły gimnazjalne
1. Danuta Sobczak – Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach
2. Marta Borowik – Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach
3. Anita Pędzisz – Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach

Zwycięzcy eliminacji gminnych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do  eliminacji powiatowych, które odbędą się dnia 27 marca 2014 r. o godz. 10-tej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali oprócz dyplomów nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Fajsławicach.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl