Mniej na sport, więcej dla organizacji społecznych. „Wałkujemy” dalej projekt budżetu na 2015 rok.

Frassati

Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje duże cięcia w finansowaniu klubów sportowych. Jeżeli chodzi o organizacje społeczne – sytuacja wygląda nieco lepiej.  W projekcie budżetu uwzględniono takie środki, jednak ma je otrzymać tylko jedna organizacja. Znów analizujemy zapisy projektu budżetu gminy na przyszły rok.

Dzięki publikacji na stronie internetowej BIP gminy Fajsławice projektu budżetu na 2015 rok, możemy poznać plan finansowania przez gminę organizacji sportowych i społecznych. Na pierwszy rzut oka widać, jak dużo tracą te pierwsze, czyli kluby sportowe. W obecnym roku Frassati, Żaczek i szachiści otrzymali dotacje na kwotę 67 tys. zł. Jeżeli nic się nie zmieni, to w przyszłym roku dostaną kwotę o 12 tys. mniejszą! To dla nich bardzo duża strata. Już teraz prawie wszystkie osoby zaangażowane w działalność tych klubów, swoją prace wykonują społecznie, niejednokrotnie pokrywając wydatki z własnej kieszeni. W przypadku klubu szachowego jest to, aż 75% kosztów. Bez wsparcia ze środków publicznych maleją szanse na rozwój klubów i ich sukcesy.

Lepiej sytuacja wygląda w przypadku organizacji społecznych. Budżet na 2014 r. nie przewidywał w ogóle takiej pozycji. W nadchodzącym roku na ten cel władze zamierzają przeznaczyć 10 tys. zł. Pewnie mogłoby być lepiej, ale trzeba docenić fakt, iż zauważono potrzebę wsparcia tego typu działalności. Całą pulę zgarnie tylko jeden podmiot a mianowicie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, którego prezesem jest Feliksa Gorzkowska – pracownik gminnej Biblioteki. Środki te zamierzają przeznaczyć na organizacje Mikołajek, Majówki oraz szkoleń zielarskich w ramach istniejącego w Boniewie Centrum Edukacji Zielarskiej. Stowarzyszenie ma też zamiar wesprzeć organizację festynu „Zróbmy coś Razem”.

Projekt budżet gminy, tak jak w roku bieżącym, nie zakłada w żaden sposób wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Stowarzyszenie ponad miesiąc temu skierowało w tej sprawie pismo do Gminy, jednak prośby w nim zawarte nie zostały uwzględnione. Towarzystwo planowało w roku 2015 r. obchody swojego 25-lecia działalności, organizację Zielnika Fajsławickiego i rajdu rowerowego upamiętniającego bitwę pod Fajsławicami. W opinii władz gminy, żadna z tych inicjatyw nie zasługuje na wsparcie. Jeżeli władzom Towarzystwa nie uda się pozyskać środków z innych źródeł, będzie musiało w znacznym stopniu ograniczyć swoje plany na przyszły rok.

Wszystko w rękach radnych, którzy w styczniu podejmą decyzję co wydatków gminy na przyszły rok.

SM