Mniej papieru. Wchodzi w życie ustawa, która ma ułatwić kontakt z urzędem

Ustawa o informatyzacji zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje kontakt elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować przez internet.

Dotyczy to korespondencji podpisanej profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie zwykłe maile.

11 maja wchodzi w życie zmiana ustawy o informatyzacji. Pierwszym krokiem obywatela w elektronicznym kontaktowaniu się z urzędem powinno być założenie profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktów z instytucjami publicznymi.

Profil zaufany będzie łatwiej dostępny

Taki profil zakłada się na platformie ePUAP (link do serwisu: epuap.gov.pl), która staje się obecnie centrum e-usług publicznych. Jednak, aby można się było profilem posługiwać, trzeba go najpierw potwierdzić, co oznacza jedną wizytę w urzędzie. Dla wielu osób jest to sporym utrudnieniem.

Dzięki projektowanej ustawie sieć takich miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona o placówki Poczty Polskiej i banki.

Rozwój e-usług zależy od tego, jak wiele z nich pojawi się na ePUAP. Ustawa poszerzy grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP. Im więcej będzie takich usług, tym bardziej potrzebny będzie profil zaufany.

Jak podkreśla MAC, większość usług publicznych świadczą samorządy. Udostępniają swoje usługi na ePUAP i robią to różne, dlatego w budowaniu e-administracji i ułatwianiu obywatelom korzystania z niej ważne jest tworzenie dobrych standardów i wzorców.

W wielu miejscach już można drogą elektroniczną np. dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania itp. Chodzi o to, by tych usług było coraz więcej i aby były świadczone obywatelom w podobny sposób.

Nowy obowiązek posługiwania się ESP w jednym standardzie

Ustawa ułatwi korespondencję elektroniczną, nakładając na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Obecnie skrzynki bywają różne i nie ma gwarancji, że przyjmą każde pismo podpisane cyfrowo.

Dla obywatela oznacza to łatwość korzystania z tej formy kontaktu z urzędami – skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.

Porządkowanie wzorów dokumentów

Urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych wraz z opisami usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów do centralnego repozytorium ministra ds. informatyzacji. Będzie też obowiązek udostępniania formularzy elektronicznych. Te niespełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z ePUAP-u, aby nie myliły obywateli.

Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.

E-dokument równy papierowemu , ale z e-podpisem

Ustawa zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet.

Dotyczy to korespondencji podpisanej profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maili.

Chodzi tu m.in. o istotne dla pewności w obiegu prawnym przepisy dotyczące skutecznego doręczenia korespondencji, czyli momentu, w którym można uznać, że pismo zostało doręczone. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że jest to po dwóch doręczonych awizach i po upływie 14 dni („fikcja doręczeń”). Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

Nie wszystkie przepisy ustawy obowiązują od 11 maja przepisy ustawy wejdą w życie 11 maja, część zacznie obowiązywać później – art. 1 pkt 8 lit. a – po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (czyli od 10 lutego 2014 roku – red.), art. 3 pkt 29 – z dniem 1 stycznia 2016 r. i art. 4 – po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa dostępna jest tutaj

Źródło: MAC
Kkż/
Serwis Samorządowy PAP