Mniejsze pieniądze dla piłkarzy

Wójt Gminy Fajsławice ogłosił otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota przewidziana na działalność klubu w przyszłym roku wynosi 48 000 zł. Przypomnijmy, że w roku 2013 klub otrzymał dotację w wysokości 55 000 zł. Termin składania ofert upływa 27 grudnia br., 3 dni później nastąpi otwarcie zgłoszonych ofert.

Źródło: http://frassati-fajslawice.com