Modernizacja drogi w Łopienniku Podleśnym

Modernizacja drogi w Łopienniku PodleśnymWe wrześniu 2015 roku zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopiennik Podleśny”. Zadanie wykonano przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Lubelskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Prace wykonywane zostały na drodze o szerokości jezdni od 3,50 m do 4,00 m na odcinku o długości 500m. Prace polegały na mechanicznym wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego, uzupełnieniem konstrukcji za pomocą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonaniu jezdni składającej się z czterocentymetrowej warstwy wiążącej i trzycentymetrowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnieniu poboczy.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. Koszt wykonania całości robót wyniósł 163 414,97 zł.

Udział własny Gminy Łopiennik Górny wyniósł113 414,97 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 50 000,00 zł.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/