Można budować. Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych

IMG_0239

Grunty rolne o obszarze do 0,5 ha będzie można przeznaczać np. pod budownictwo bez zgody ministra rolnictwa – taki ma być skutek uchwalonej nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 286 posłów, 146 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Zdaniem PiS nowelizacja umożliwi stawianie na tych gruntach – bez zezwolenia – wiatraków. Ustawa „otwiera szeroko bramę dla nieograniczonej budowy wiatraków” – przekonywał przed głosowaniem poseł PiS Henryk Kowalczyk. Przedstawiciel rządu zapewnił jednak, że nie ma takiego zagrożenia.

Nowelizację przygotowali posłowie PSL. Jak wskazali w jej uzasadnieniu, obecnie obowiązujące przepisy, które nakazują uzyskanie zgody ministra rolnictwa na każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, przyniosły negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach.

Zdaniem wnioskodawców obecne przepisy powodują też problemy z uchwalaniem i wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich, czy uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

(PAP)