Muzeum Powstania Styczniowego z wizytą w Szkole Podstawowej w Fajsławicach

Mobline Muzeum w szkole

27 października 2014 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach wzięli udział w prezentacji projektu Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic: Mobilne Muzeum Bitwy pod Fajsławicami 24 sierpnia 1863 r. i Powstania Styczniowego w województwie lubelskim.

Pan Adam Polski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic przedstawił prezentację multimedialną oraz bardzo interesującą wystawę obrazów, zdjęć i archiwów dotyczących Powstania Styczniowego w szczególności na naszym terenie i w województwie lubelskim.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Polskiemu za nieodpłatne przekazanie nam na płytkach CDR i DVD filmu o Powstaniu Styczniowym „Rok 1863” skanów obrazów i innych archiwaliów udostępnionych przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. To spotkanie było bardzo interesujące i rozszerzyło naszą wiedzę o bitwie fajsławickiej i Powstaniu Styczniowym.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl