Na Lubelszczyźnie budują sieć szerokopasmowego internetu

Prawie trzy tysiące kilometrów sieci szerokopasmowego internetu powstaje w województwie lubelskim. Budowa tej sieci w gminach województwa ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł to dofinansowanie unijne.

„Budowa infrastruktury światłowodowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu w każdej gminie województwa lubelskiego już się rozpoczęła. Projekt budowy sieci wchodzi więc w decydujący etap” – poinformowała Katarzyna Olchowska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Sieć szkieletowa o długości 2908 km będzie przebiegać przez 198 gmin w regionie. Powstanie około 300 węzłów umożliwiających dostęp do internetu. Węzły te postaną na terenach, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu i gdzie inwestorzy prywatni nie planują budowy takiej sieci w najbliższych latach.

Województwo zostało podzielone na 14 obszarów inwestycyjnych, prace budowlane będą przebiegać we wszystkich obszarach równocześnie.

Sieć światłowodowa usytuowana będzie m.in. przy istniejących drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gminy nie będą dopłacać do jej budowy.

Prace, które wykonuje wybrana w przetargu hiszpańska firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, mają być zakończone do 31 lipca 2015 r
.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl