Na Zielniku o rybach, zalewie w Oleśnikach i jublileuszu

Zalew Olśniki

Planowany Zalew Oleśniki

W dniach 14 – 15 sierpnia odbędzie się kolejny już „XV Zielnik Fajsławicki”. Tym razem konferencję zdominuje temat ryb w rzece Wieprz i jej dolinie oraz budowa Zalewu Oleśniki. Zebranie będzie połączone z jubileuszem XXV – lecia Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, a wszystko to wydarzy się w remizie OSP w Woli Idzikowskiej.

Konferencja ma charakter otwarty, a jej organizatorami są Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Koło Gminne w Fajsławicach i Polski Związek Wędkarski (Zarząd Okręgu Lublin i Koła: Lublin Miasto, Fajsławice, Trawniki, Zarząd Okręgu Chełm i Koła: Łopiennik, Krasnystaw).

Program konferencji:

14 sierpnia 2015 r. (piątek)  –  I dzień konferencji poświęcony „rybom…” Remiza OSP w Woli Idzikowskiej

830       –           Zbiórka uczestników konferencji z Lublina i okolic na Placu Zamkowym  w Lublinie, przejazd autokarem przez Trawniki, Oleśniki do Woli Idzikowskiej.

1000     –           Rozpoczęcie konferencji wystąpieniami powitalnymi organizatorów, gości honorowych i sponsorów honorowych, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

1015      –           Część referatowa pierwsza:

 • mgr Adam Polski (Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic) – „Aktywna ochrona rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem ryb w obszarze gmin Fajsławice i Trawniki ze szczególnym uwzględnieniem piskorza (Misgurnus fossilis L.) – wstępna koncepcja rozpoczynanego projektu”.   
 • dr hab. inż. Robert Czerniawski (profesor w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii       i Biologii Rozrodu, Uniwersytet Szczeciński) – „Gatunki chronione i rzadkie ryb    w małych ciekach wodnych Pomorza Zachodniego na tle warunków środowiskowych. 
 • dr inż. Jacek Rechulicz (Katedra Hydrobiologii, Pracownia Rybactwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – Struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny środkowego Wieprza.
 • dr inż. Urszula Szymańska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) – „Piskorz (Misgurnus fossilis L.) biologia gatunku oraz ochrona prawna.

1230       –          Przerwa kawowa

1300      –           Część referatowa druga:

 • mgr inż. Jakub Kłos (Polski Związek Wędkarski Biuro Zarządu Okręgu Lublin)                    – „Zarybianie środkowego odcinka rzeki Wieprz przez Polski Związek Wędkarski  – efekty, problemy, perspektywy”.
 • mgr inż. Krzysztof Daniłów (Polski Związek Wędkarski Biuro Zarządu Okręgu Chełm) – „Ryby początkowego odcinka kanału Wieprz – Krzna od Borowicy do Dorohuczy.
 • mgr inż. Paweł Waśniowski (Dyrektor Biura LGRyb.„Dolina Tyśmienicy i Wieprza”) – „Działalność na Lubelszczyźnie Lokalnej Grupy Rybackiej – główne korzyści  i problemy na przykładzie LGRyb. Dolina Tyśmienicy i Wieprza”.
 • dr Wojciech Płaska (Katedra Hydrobiologii, Pracownia Rybactwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – „Drobne zbiorniki wodne i ich znaczenie dla różnorodności biologicznej.  
 • Komunikaty i dyskusja…

1515           przerwa obiadowa

1600         Wycieczka terenowa po gminie Fajsławice (miejsca pamięci narodowej oraz obiekty stawów hodowlanych w  Fajsławicach i Woli Idzikowskiej).

1900       Kolacja w Remizie OSP w Woli Idzikowskiej.

2100 Odjazd autokaru przez Oleśniki i Trawniki do Lublina.

 

15 sierpnia 2015 r. (sobota) – II dzień konferencji o „planowanym Zalewie Oleśniki”…

1130     Udział w Mszy Świętej w kościele parafialnym p.w. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach (odprawianej za pochodzącego z Oleśnik śp. ks. prałata dr Mieczysława Bochyńskiego kapelana Koła Gminnego NSZZ „S” R.I.)

1230     Przejście na stary cmentarz parafialny, złożenie wieńców i zapalenie zniczy na mogiłach poległych Powstańców Styczniowych i obrońców Ojczyzny z 1939 roku.

1300     Rozpoczęcie części referatowej trzeciej  w Remizie OSP w Woli Idzikowskiej
wystąpieniami organizatorów i zaproszonych gości.

 • mgr Adam Polski (Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic) – „Cud nad rzeką Marianką – przegląd syntetyczny najważniejszych przedsięwzięć Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic w latach 1990 – 2015”
 • dr inż. Zbigniew Girsztofft (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – „Operat rybacki dla rzeki Wieprz ze szczególnym uwzględnieniem jego części centralnej”.
 • dr hab. inż. Józef Zając (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Chełmie, senator RP) – „Zalew Oleśniki szansą na przyśpieszony rozwój gospodarczy przylegających miejscowości i całej Lubelszczyzny.
 • dr inż. Andrzej Pichla (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie) – „Zalew Oleśniki – historia starań o budowę, założenia techniczne oraz uzasadnienie  realizacji”.

1530     Dyskusja, przyjęcie uchwał i wniosków końcowych konferencji, poczęstunek…

 

 SPONSORZY : 

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 • Zarząd Województwa Lubelskiego „Lubelskie Smakuj Życie”,
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
 • ENERGOREMONT Krasnystaw Sp. z o.o.,
 • ZOMAR S.A. w Lublinie,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach.

 PATRONAT MEDIALNYfajslawice24.pl

 

 

Zaprasza

 

Adam Polski – Prezes TPF