Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

IMG_0239

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Agnecji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –www.arimr.gov.pl