Narodowe czytanie w Fajsławicach

narodowe czytanie

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach  wzięła udział w akcji, której inicjatorem trzy lata temu był Prezydent RP  Bronisław Komorowski.

Ma ona na celu przypomnienie społeczeństwu polskiemu najpiękniejszych utworów literatury polskiej. W tym roku czytaliśmy fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. W tym celu uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami zgromadzili się w bibliotece szkolnej.

Na początku pani bibliotekarka Barbara Karluk zapoznała uczestników z celem akcji ,,Narodowe Czytanie”. Następnie pani polonistka Jolanta Szymańska – Wacławik przybliżyła uczniom postać wybitnego pisarza, który za swoją twórczość otrzymał nagrodę Nobla.

W dalszej części naszego spotkania fragmenty ,,Potopu” Henryka Sienkiewicza czytali nauczyciele i rodzice: pani Jolanta Szymańska – Wacławik, pani Ewa Salecka, pani wicedyrektor Aneta Kosmala, pan  Leszek Wójcik – Przewodniczący Rady Rodziców. Uczniowie z uwagą wysłuchali fragmentów powieści, a czytających nagrodzili brawami. Za rok też weźmiemy udział w tej akcji.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl