Nie kandyduję na wójta

WP_000377

W związku z nieprawdziwą informacją, jaka ukazała się w artykule prasowym zatytułowanym „Oni wystartują w wyścigu o władzę?”, opublikowanym na łamach krasnostawskiego wydania tygodnika Nowy Tydzień w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz w serwisie internetowym o tej samej nazwie, informuję, że nigdy nie zamierzałem i nie zamierzam ubiegać się o stanowisko wójta gminy Fajsławice.

W dniu dzisiejszym wystąpiłem do Redaktora Naczelnego Nowego Tygodnia o zamieszczenie sprostowania tej informacji, o następującej treści:

„Sprostowanie do artykułu „Oni wystartują w wyścigu o władzę?” opublikowanego w dniu 30 czerwca 2014 r. Informujemy, że nieprawdziwą informacją jest, że Pan Michał Stępniak, zam. Ignasin, gm. Fajsławice zamierza ubiegać się o stanowisko wójta gminy Fajsławice, w najbliższych wyborach samorządowych.”

Chciałbym dodać także, że moja działalność dziennikarska i wydawnicza jest prowadzona przeze mnie społecznie, z pobudek czysto obywatelskich. Celami jakie stawiamy przed serwisem internetowym fajslawice24.pl jest informowanie mieszkańców o bieżących sprawach gminy, popularyzacja wiedzy dotyczącej jej dziedzictwa historycznego oraz inicjowanie dyskusji dotyczącej przyszłości gminy.

Dotychczas opinią publiczną w gminie kierowały osoby, które sprawowały w niej także władzę. Odbywało się to poprzez zebrania wiejskie i innego rodzaju spotkania z mieszkańcami czy wydawanie czasopism gminnych. Rodziło to wiele patologii, ponieważ mechanizm kontroli społecznej w gminie nie działał prawidłowo. Z sytuacją taką, spotkałem się prawie we wszystkich gminach wiejskich, z których mieszkańcami jestem w kontakcie. W mojej opinii jest to jedna z większych słabości obecnego samorządu gminnego.

Dlatego też uznałem, że na poziomie mojej gminy potrzebne są media lokalne, które będą zajmowały się sprawami, które nie leżą w kręgu zainteresowania mediów komercyjnych. Niejednokrotnie są to sprawy trudne i rodzące konflikty, których wyjaśnieniem może być zainteresowana jedynie osoba związana osobiście z gminą.

Zakwestionowany fragment publikacji może sugerować odbiorcy, że moja działalność prasowa jest prowadzona z pobudek politycznych, co jest nieprawdą. Dlatego też zdecydowałem się wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie materiału prasowego.

Pozdrawiam

Michał Stępniak

Redaktor naczelny

Fajsławice 24