Nie psujmy reformy administracyjnej z 1998 r.

Minione 15 lat to okres sukcesywnego osłabiania potencjału instytucjonalnego poszczególnych wspólnot powiatowych – twierdzi Związek Powiatów Polskich.

Samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich domagają się zmian ustrojowych, których podstawą były założenia reformy administracyjnej z 1998 roku.

– Jeśli nie zostaną one dokonane szybko, to musimy liczyć się z tym, że doczekamy się kolejnych, nieracjonalnych pomysłów zmiany zasadniczego podziału terytorialnego państwa – pisze związek w oświadczeniu „w sprawie fundamentów funkcjonowania samorządu powiatowego”.

Zdaniem powiatowych samorządowców wdrożenie takich pomysłów odbędzie się ze szkodą dla realizacji zadań publicznych i sprawności działania państwa.

Związek Powiatów Polskich konsekwentnie od lat wskazuje na konieczność dokonania zmian legislacyjnych, przywracających powiatowi rolę przewidzianą mu w 1998 roku.

Odrodzony wówczas powiat został bowiem pomyślany jako miejsce, w obrębie którego realizowane są wszystkie sprawy o lokalnym charakterze.

Społeczność żyjąca w granicach danego powiatu miała być samowystarczalna z punktu widzenia zaspokojenia jej potrzeb przez administrację i to zarówno administrację porządkowo-reglamentacyjną, stojącą na straży szeroko pojętego ładu publicznego, jak i administrację świadczącą, mającą na celu dostarczanie określonych usług technicznych czy społecznych – czytamy w stanowisku.

Zdaniem ZPP minione 15 lat było okresem sukcesywnego osłabiania potencjału instytucjonalnego poszczególnych wspólnot. Najdobitniej ma to być widać w odniesieniu do poszczególnych powiatowych służb, inspekcji i straży.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl