Nie truj pszczół opryskami

pszczołyStosując chemiczne środki ochrony roślin należy postępować zgodnie z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin, której naczelną zasadą jest prawidłowa uprawa, zmianowanie, nawożenie, dobór odmiany genetycznie odpornej lub tolerancyjnej w stosunku do chorób i szkodników  oraz właściwy termin siewu, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Podejmując decyzję o konieczności zastosowania środka ochrony roślin, należy zawsze brać pod uwagę jego oddziaływanie na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko.   

Aby unikną masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.

2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.

3. Zabiegi  wykonywać wieczorem po dziennym  oblocie pszczół, dobierając preparaty o  możliwienajkrótszym okresie prewencji dla pszczół.

4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.

Do ustawowych obowiązków posiadaczy gruntów i wykonawców  zabiegów ochrony roślin należy:

1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków

    ochrony roślin.

2. Wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona

     została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych w gospodarstwie przy użyciu środków

    ochrony roślin.

4. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, w sposób

    bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej.