Nielegalne zerwanie baneru wyborczego Radosława Idzika

Program wyborczy Zdjęcie

W dniu dzisiejszym przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Fajsławice – Radosław Idzik, poinformował nas o zerwaniu baneru w miejscowości Fajsławice.

Oto treść zgłoszenia:

Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Fajsławice informuje, że został zniszczony jeden baner wyborczy kandydata na wójta Radosława Idzika. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, okazało się, że jet to mieszkaniec Woli Idzikowskiej. Sprawca oświadczył, że zniszczenia baneru dokonał za namową jednego z pracowników Urzędu Gminy. KWW Nowe Fajsławice poinformował o tym fakcie Wójta Gminy, natomiast odstąpił od informowania o zdarzeniu Policji.

Zrywanie plakatów wyborczych jest nielegalne. Grożą za to wysokie kary finansowe.