Nielegalni sołtysi w Fajsławicach

„Teraz po ćwierćwieczu okazało się, że w Fajsławicach nie ma statutów, czyli de facto nie ma sołectw. Przez 25 lat sołtysi piastowali swoje urzędy wbrew prawu, pełnili co najwyżej funkcję zwyczajowo.”

O Fajsławicach w 5.30 min filmu.

Więcej…

Źródło: http://witrynawiejska.org.pl/