NIK bada wiatraki w Fajsławicach

Elektrownie wiatrowe

W Urzędzie Gminy Fajsławice rozpoczęła się kolejna kontrola, którą przeprowadzi Lubelska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli.

Jeszcze w poniedziałek wystąpiliśmy z zapytaniem do tego organu, o udzielenie podstawowych informacji na ten temat. Oto odpowiedź NIK:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że Delegatura NIK prowadzi w Urzędzie Gminy Fajsławice kontrolę, której przedmiotem jest działalność organów gminy Fajsławice w zakresie planowania i wdrażania planu budowy zespołu elektrowni wiatrowych. Czynności kontrole będą realizowane w I kwartale br. Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK.

O wynikach kontroli poinformujemy bezzwłocznie po jej zakończeniu.