Nowe przepisy o prawach konsumenta

Sklep internetowy

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach Konsumenta, która ujednolici prawa
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.
Prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez
UOKiK, która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów. Opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Najważniejsze zmiany:

 • Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych
  towarów i usług.
 • Konsument będzie mógł dochodzić swoich praw, wybierając między: wymianą, naprawą,
  obniżeniem ceny i – gdy wada jest istotna -odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, będzie mógł zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione. Pomocny podczas składania reklamacji w ramach rękojmi będzie schemat opracowany przez UOKiK.
 • Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
  z 6 miesięcy do 1 roku.
 • Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na
  odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni.
 • Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z
  zakupów – to konsument poniesie koszty odesłania towaru,a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
 • Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w
  taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 • Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnowałz e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
 • Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Warto już teraz poznać wszystkie obowiązki informacyjne, z których każdy sprzedawca będzie musiał się wywiązywać już od 25 grudnia. Zachęcamy do pobierania gotowych formularzy ze strony
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią konsumentom korzystanie z ich praw, a przedsiębiorcom – wywiązanie się z obowiązków. Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują najnowsze publikacje Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta, a także ulotki: Zakupy przez Internet i Jak kupować? Można je pobrać ze strony internetowej UOKiK lub zamówić w wersji drukowanej.

Źródło: www.uokik.gov.pl