Nowe władze Szkolnego Związku Sportowego w Krasnymstawie

Szkolny Związek Sportowy

Źródło zdjęcia: http://www.sp-fajslawice.pl/

W dniu 15 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Przybyli delegaci – nauczyciele wychowania fizycznego szkół z terenu całego powiatu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Marek Majewski.

Na wstępie zaproszeni goście wręczyli statuetki wyróżnionym  nauczycielom wychowania fizycznego, za  działania na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz godne reprezentowanie  powiatu krasnostawskiego w wojewódzkich zawodach SZS.

W dalszej części zebrania przystąpiono do wyborów nowych władz . Na czele 8- osobowego zarządu na kolejną kadencję została wybrana pani Marta Grzywna. Wiceprezesami zostali: Mirosław Berbeć i Robert Pawlas. Ponadto w skład zarządu weszli: Beata Maluga, Ewa Salecka, Jacek Radelczuk, Agnieszka Szadura i Grzegorz Morylowski.

Składamy serdeczne gratulacje pani Ewie za obecność we władzach związku. Jest to wyraz docenienia pracy z dziećmi i sukcesów w zawodach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/