Nowy budżet i trudne pytania do wójta – relacja ze styczniowej sesji Rady Gminy Fajsławice

Sesja 1

To była bardzo ważna sesja. Radni zajmowali się na niej budżetem na rok 2015. Decydowały się więc losy tego, jakie inwestycje będą realizowane w tym roku, kto dostanie pieniądze, a dla kogo ich zabraknie. Nie miej istotne były uchwały dotyczące planu finansowego na najbliższe lata czy zapomóg dla świeżo upieczonych rodziców. Jednak to nie te sprawy wzbudziły największe emocje. Radni obsypali wójta gradem trudnych pytań, a ten musiał się mocno nagimnastykować, by na nie odpowiedzieć.

Wszystkie uchwały zostały przez radnych podjęte jednomyślnie. Dotyczyły budżetu na rok 2015, wieloletniej prognozy finansowej, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Każda z nich jest na tyle istotna, że w najbliższym czasie postaramy się omówić zapisy i skutki  wejścia ich  w życie, w odrębnych publikacjach.

Sesja trwała około dwóch godzin,  a jej najciekawszą częścią posiedzenia były zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. Na pierwszy rzut poszła sprawa zatrudnienia w Urzędzie Gminy Grzegorza Lipy. Od początku roku jest ona powszechnie komentowana przez mieszkańców. Pierwsze  pytania dotyczące tej sprawy zadał radny ze wsi Suchodoły, Mateusz Chruściel. Radny dociekł na jakim stanowisku został zatrudniony Lipa i jaka była potrzeba jego utworzenia. Wójt tłumaczył, że nowy pracownik został zatrudniony na stanowisku doradcy. Po odejściu zastępcy wójta brakowało rąk do pracy i należało tą lukę szybko wypełnić. Z kolei Przewodniczący Rady –  Andrzej Wójcik, wypytywał o szczegóły umowy i o dokładny zakres czynności. Nie omieszkał także zapytać o pensję nowego pracownika. Wójt przygotował się do tych pytań. Przyniósł ze sobą dokumenty, dzięki którym udzielił dość szczegółowych odpowiedzi. Obiecał też, że w najbliższy poniedziałek zostanie zaktualizowana strona internetowa gminy i pojawią się na niej informacje o zatrudnieniu nowego pracownika i  zakresie jego czynności.

Sesja 2

Wójcik, powołując się na zainteresowanie mieszkańców, starał się też wyjaśnić kolejne sprawy. Jedną z nich były koszty i zasadność budowy utwardzenia wąwozu lessowego w Siedliskach Drugich. Wójt wyjaśnił, że koszt tej inwestycji będzie wynosił około 1 mln zł. Zaznaczył jednak, że inwestycja nie dojdzie do skutku, jeżeli tego pomysłu nie poprą radni. Poinformował też, że gmina pokryje te koszty jedynie w 20%.

Z istotnych spraw została poruszona po raz kolejny kwestia budowy farmy wiatrowej na terenie gminy. Jak zwykle do jej wyjaśnienia dążył sołtys Dziecinina Sławomir Urban. Zadał on ogólne pytania znajdującym się na sali urzędnikom i radnym, czy w chwili obecnej trwają jakieś prace nad przygotowaniem tej inwestycji. Wójt po raz kolejny zaprzeczył i powołał się na stanowisko radnych z listopada 2013 roku, kiedy to sprzeciwili się oni budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy we wskazanej ilości i odległości od domów. Poinformował też, że sprawami odnawialnych źródeł energii zajmuje się w chwili obecnej Grzegorz Lipa. W sprawie zabrał też głos radny Mateusz Chruściel, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska. Poinformował, że poprosił pracowników Urzędu Gminy o przygotowanie szeregu dokumentów, które maja pomóc radnym wchodzącym w skład jego komisji w rozeznaniu się w tej sprawie. Co warto zauważyć, na sali było kilku mieszkańców zainteresowanych tą sprawą. W opinii jednego z nich, pracownicy firmy wiatrowej, znowu pojawili się na terenie naszej gminy, zachęcając do zawierania z nimi umów.

Na sesji pojawiło się też wiele innych pytań do wójta. Mimo tego, że spotkanie trwało około dwóch godzin, raczej nikt się na nim nie nudził. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane życiem publicznym naszej gminy zapraszamy na kolejne posiedzenia.

SM