Nowy dyrektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie

PUP Krasnystaw

Źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org

Nowym  zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie został Andrzej Jakubiec, były burmistrz Krasnegostawu. Jak wynika z uzasadnienia zawartego w ogłoszeniu o wynikach naboru: „kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wykazał się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów prawnych. Dotychczasowe doświadczenie kandydata oraz poziom wiedzy merytorycznej dają gwarancję należytego wykonywania obowiązków służbowych na w/w stanowisku.”

SM