Nowy pracownik od pozyskiwania funduszy

 

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Władze gminy zakończyły proces naboru na stanowisko inspektora do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. Nowym pracownikiem zostanie Agnieszka Olech zamieszkała w Świdniku.

O jej wyborze zdecydowało to, że spełniała wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte o ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia podyplomowe, m.in. na kierunku „Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE”. Ma pięcioletnie doświadczenie w pracy związanej z tworzeniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych, m.in. jako: koordynator, personel projektu, doradca, wykładowca, ekspert oceniający, osoba kontrolująca. Posiada znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Wcześniej obowiązki w tym zakresie pełnił zastępca wójta – Krzysztof Gałan. Zrezygnował on jednak ze swojego stanowiska zaraz po ostatnich wyborach samorządowych pod koniec 2014 r.

SM