O bezpieczeństwie w gospodarstwie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie

2 marca 2016 r. uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej w Fajsławicach wzięli udział w projekcie „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie w porozumieniu z Funduszem Składkowym KRUS w Warszawie. Koordynatorem z ramienia tych instytucji był pan Marek Frącek.

W ramach tego przedsięwzięcia nasi uczniowie odbyli szkolenie z I pomocy przedmedycznej, które prowadziła pani Ewa Pasieczna – ratownik medyczny. Część merytoryczną projektu związaną z bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym prowadzili pan Włodzimierz Ciołek i pan Tomasz Dzirba z oddziału KRUS w Piaskach. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia, które ubogaciły wiedzę i umiejętności naszych szóstoklasistów.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/