Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie

Dzień niepodległości w Lublinie

Obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Sesji Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Podczas sesji wojewoda lubelski Wojciech Wilk odczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w której członkowie Komitetu zwracają się do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego: – Dlatego niech święto 11 Listopada pomoże nam wszystkim uświadomić sobie, kogo i co rokrocznie upamiętniamy. Niech przywoływane symbole i wykonywane gesty nie będą tylko martwym elementem organizowanych uroczystości, ale niech uświadamiają wartość życia w wolnym kraju, wspomagają narodową zgodę i motywują do pracy dla wspólnego dobra – cytował wojewoda odezwę.

 Następnie została odprawiona Msza Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po niej uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Litewski. Wojewoda  Wojciech Wilk rozdał mieszkańcom Lublina biało-czerwone wstążki.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął ceremoniał wojskowy, na który złożyły się m.in. meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowych, odegranie hymnu narodowego oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Po wystąpieniu wojewody lubelskiego odczytany został apel pamięci, a następnie kompania honorowa Wielonarodowej Brygady oddała salwę honorową. Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, parlamentarzyści, konsulowie, osoby reprezentujące instytucje i szkoły, a także mieszkańcy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza.

Wojewoda lubelski złożył również kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo lubelskie oraz Jerzego Albina de Tramecourta – wojewody lubelskiego w latach 1937-1939. Wojciech Wilk uczestniczył również w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Naczelnych Wodzów II RP, umieszczonej na Domu Żołnierza w Lublinie. Następnie wojewoda lubelski złożył kwiaty na mogile legionistów na cmentarzu wojennym przy ul. Białej w Lublinie.

Źródło: LUW