Obowiązek zgłoszenia drobiu i innych ptaków

Informujemy o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

Przypomnijmy, że pierwsze ognisko H5N8 stwierdzono w okolicach Deszczna k. Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie) w stadzie gęsi wykryto pierwotne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Na fermie padło kilkaset ptaków, a pozostałe przy życiu zostały zutylizowane.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina także, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Hodowcy mają także obowiązek zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki. Obowiązkowi temu nie podlegają ptaki utrzymywane na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

 

SM