Obudziliśmy się w ostatniej chwili

Dzisiaj mijają trzy miesiące od założenia profilu na facebook-u „Gmina Fajsławice bez wiatraków”. Jego nazwa wzięła się od nazwy stowarzyszenia, które zawiązało się pod koniec sierpnia tego roku. Wydarzyło się w tym czasie więcej w sprawie budowy farmy wiatrowej, niż przez ostatnie 3 lata, czyli odkąd Inwestor zjawił się w naszej Gminie. Niewątpliwie jest w tym też i nasza zasługa.

Najważniejsze jednak jest to, że udało się nagłośnić ten problem i dzięki licznym protestom, wstrzymać proces przygotowania inwestycji. Mało tego, wiemy już, że inwestycja na pewno nie powstanie w kształcie forsowanym jeszcze niedawno przez Inwestora.

Władze Gminy i Inwestor, wycofując się z pierwotnych planów, poprzez redukcję ilości elektrowni z 36 do 30, PRZYZNAŁY NAM RACJĘ. Od początku bowiem podnosiliśmy, że elektrowni zaplanowano zbyt dużo i za blisko domów. Bardzo pomogła nam w tym opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, który już w maju tego roku alarmował, że elektrownie zaprojektowano zbyt blisko zabudowań. Władze wówczas zignorowały jego zalecenia i dopiero po nagłośnieniu przez nas sprawy zdecydowano się na odsunięcie urządzeń od ludzi. Według naszych obliczeń odległość ta powinna wynosić około 900 m, jednak jakie rozwiązania zostaną przyjęte dowiemy się dopiero z przygotowywanej właśnie dokumentacji.

Nie załatwia to oczywiście w żaden sposób sprawy. My mieszkańcy mamy prawo żądać odsunięcia siłowni na bezpieczną odległość 2 km, zalecaną przez Ministerstwo Zdrowia. To, że Inwestor chce zarabiać pieniądze w żadnym stopniu nie uzasadnia narażania mieszkańców na ryzyko utraty zdrowia i życia.

Gdyby społeczność gminy nie obudziła się w odpowiednim momencie, już 27 września 2013 r. Rada Gminy podjęłaby uchwałę zmieniającą studium, pod koniec roku zatwierdzony zostałby nowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dalej inicjatywę przejąłby Inwestor, który krok po kroku zmierzałby do rozpoczęcia inwestycji. Takie były plany naszych władz i całe szczęście, że nie doszły one do skutku. Dzięki temu zyskaliśmy czas na zebranie informacji, dokumentów i rozpoczęcie dyskusji z mieszkańcami.

Dziękujemy Wam bardzo za to, że tak często odwiedzacie naszą stronę i interesujecie się sprawą budowy elektrowni wiatrowych. Inwestycja ta zmieni życie nas wszystkich i wszyscy powinniśmy mieć prawo do pełnej wiedzy na ten temat, wszyscy też powinniśmy mieć prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie, a ten profil daje taką możliwość. Oczywiście, jeżeli komuś nie odpowiada ta strona, może założyć własną, najważniejsze jest żeby dyskusja trwała.

Pamiętajcie, że już w niedzielę 1 grudnia o godz. 14.00, spotykamy się z otwartymi przyłbicami na zebraniu wiejskim we wsi Suchodoły. Serdecznie zapraszamy!

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 22.11.2013 r.