Obwodnica Fajsławic najpóźniej do 2025 roku

Premier Ewa Kopacz ogłosiła w środę w Opolu projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 107 mld zł na wybudowanie 3,9 tys. km sieci autostrad i dróg ekspresowych, 57 nowych obwodnic i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – to główne cele nowego planu. Wynika z niego, że obwodnica Fajsławic, w ciągu drogi ekspresowej S17 powstanie najpóźniej do 2025 roku.

Budowa drogi

Budowa drogi S17 na odcinku Lublin – początek obwodnicy Piask

Szefowa polskiego rządu zapowiedziała na briefingu w Opolu, że nowy Program Budowy Dróg Krajowych wart 107 mld zł będzie realizowany do 2023 r. z możliwością przedłużenia do 2025 r.  „W ramach tych 107 mld zł wybudujemy 3900 km autostrad i dróg szybkiego ruchu” – mówiła premier Ewa Kopacz. Główny cel Programu to dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, by czas przejazdu między nimi skrócił się o minimum 15%. Zmieni się też sposób wskazywania inwestycji do realizacji. Zniknie lista  podstawowa i rezerwowa, a kolejność inwestycji na liście nie przesądzi o kolejności ich przeprowadzenia. Projekty będą realizowane w zależności od stopnia ich gotowości do realizacji.

W województwie lubelskim na liście znalazła się między innymi droga S17 na odcinku Piaski-Zamość, w ramach której zaplanowano budowę obwodnicy Fajsławic. Dla drogi tej w 2008 roku opracowano już „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe”. Później, w 2011 złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i na tym jak na razie przygotowania jak się zakończyły.

Poniżej mapa przedstawiająca warianty budowy drogi. Wariant preferowany został oznaczony kolorem zielonym:

Arkusz 1, mapay orientacyjnej inwestycji na odcinku Piaski - Zamość

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski – Krasnystaw (Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8071/s17-piaski-hrebenne)

SM