Odszkodowania za straty spowodowane suszami

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy Urząd Gminy Fajsławice informuje, iż w tut. Urzędzie są do pobrania  druki oświadczeń dotyczących strat w sadach i plantacjach  wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) oraz  strat w uprawach rolnych.

Wypełnione formularze oświadczeń należy  złożyć  do urzędu  właściwego  ze względu na miejsce położenia upraw.

W przypadku  gospodarstwa rolnego położonego  na obszarze co najmniej dwóch  gmin,  formularze oświadczeń należy złożyć do każdej gminy oddzielnie.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem  składanym o dopłaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

1. Anna Rozwałka – 815853060

2. Maria Bubicz    – 815853138

Druki formularzy można pobrać ze strony BIP Urzędu Wojewódzkiego w zakładce – sposoby załatwiania spraw – szacowanie strat informacja dla rolników oraz w UG Fajsławice, pokój Nr 8.

Komisja ds. szacowania strat