Odszkodowanie za przymrozki

Gminna komisja ds szacowania strat w gospodarstwach rolnych w gminie Fajsławice, informuje o możliwości złożenia oświadczenia w sprawie strat poniesionych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez ujemne temperatury. Zgłoszenia strat należy dokonać po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR. Formularze oświadczeń pobrać można w UG (pokój Nr 8 w godz. pracy urzędu) oraz ze strony urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań podajemy kontakt telefoniczny: 81 585 30 60

Oświadczenie do pobrania