Oświadczenia majątkowe władz gminy w internecie

Budynek Urzędu Gminy

Osoby sprawujące najważniejsze funkcje publiczne w naszej gminie złożyły oświadczenia majątkowe za 2013 r.  Zobowiązuje je do tego ustawa o samorządzie gminnym, która dodatkowo nakazuje ich publikację w internecie. 

Z oświadczeń tych dowiemy się miedzy innymi, że Wójt Gminy Fajsławice w 2013 r. osiągał co miesiąc dochody, z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Fajsławice w wysokości 10 700,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego jego miesięczne zarobki zwiększyły się z tego tytułu jedynie o 60 zł.

Wszystkie oświadczenia możecie od dzisiaj odnaleźć TUTAJ.