Oświadczenia o poparciu kandydata na wójta

Na prośbę Grzegorza Lipy i Józefa Wrońskiego poniżej zamieszczamy ich oświadczenia:

Józef Wroński

Józef Wroński

 

Józef Wroński- kandydat na wójta z KWW OŻYWIENIE

Dziękuję bardzo za oddanie na mnie głosów w wyborach na wójta w dniu 16.11.2014r. W najbliższą niedzielę proszę o wzięcie udziału w wyborach i oddanie swoich głosów na Tadeusza Chruściela, któremu ja również udzielam swojego poparcia.

Z wyrazami szacunku

Józef Wroński

 

Lipa 2

Grzegorz Lipa

Oświadczenie

Ja Grzegorz Lipa, kandydat na Wójta Gminy Fajsławice z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli w okresie wyborów, a w szczególnie Tym, którzy oddali na mnie głos. Poparcie Państwa było tak duże, żebym w Waszym imieniu wziął część odpowiedzialności za dalsze losy gminy. Uważam, że nie można stać z boku i skupiać się tylko na krytyce. Po długim namyśle, analizie programów wyborczych kandydatów, a także po licznych konsultacjach z mieszkańcami naszej gminy, podjąłem decyzje o udzieleniu poparcia Panu Tadeuszowi Chruścielowi. Kandydat ten zobowiązał się do jeszcze większego otwarcia na współpracę z mieszkańcami wszystkich miejscowości i realizację kluczowych zamierzeń mojego programu. Będą także odbywać się cykliczne spotkania w ważnych dla nas mieszkańców sprawach. Nic o nas, bez nas. Zwracam się z prośbą do państwa, tych co oddali na mnie głos i tych, którzy są niezdecydowani, aby poparli kandydaturę Tadeusza Chruściela.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Lipa