Oświadczenie władz gminy w sprawie zerwania baneru Radosława Idzika

wybory2014

Poniżej oświadczenie władz gminy, w sprawie zerwania baneru kandydata na wójta Radosława Idzika w dniu 5 listopada 2014 r.

W związku z zamieszczeniem w dniu 5 listopada 2014 r. na portalu „fajslawice24.pl” wiadomości pn. „Nielegalne zerwanie baneru wyborczego Radosława Idzika” informuję, że nie jest prawdą jakoby którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy Fajsławice nakłaniał kogokolwiek do zniszczenia baneru Komitetu Wyborczego Wyborców Nowe Fajsławice.

Proszę o niezwłoczne zamieszczenie niniejszej informacji na stronie www.fajslawice24.pl

 Z poważaniem

Krzysztof Gałan

UG Fajsławice