Otwarcie stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin

Otwarcie przejścia granicznego w Świdniku

Po godzinie 9 nastąpiło uroczyste otwarcie stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wojewoda lubelski Wojciech Wilk, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, generał Straży Granicznej, Jacek Bajger (zastępca komendanta głównego SG), Grzegorz Polak (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych reprezentujący minister Teresę Piotrowską), inspektor Remigiusz Woźniak (dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej) oraz posłowie Magdalena Gąsior – Marek i Grzegorz Raniewicz.

Stałe przejście graniczne w Porcie Lotniczym Lublin może rozpocząć swoje funkcjonowanie od 13 listopada, gdyż 12 listopada w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie rządu podpisane przez premier Ewę Kopacz w sprawie ustalenia morskich i stałych przejść lotniczych granicznych. Tym  samym dotychczasowe dodatkowe lotnicze przejście graniczne funkcjonujące na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. uzyskało status stałego lotniczego przejścia granicznego, w którym dozwolony będzie ruch osobowy i towarowy.

 Bardzo dziękuję komendantowi i funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, bo praktycznie natychmiast po decyzji rządu, która  – przypomnę – zapadła zaledwie tydzień temu Straż Graniczna zgłosiła mi pełną gotowość do objęcia służby na przejściu granicznym na lotnisku. Istnienie stałego przejścia granicznego na lotnisku znacznie usprawni funkcjonowanie Portu Lotniczego Lublin – podkreśla wojewoda Wojciech Wilk.

Lotnisko funkcjonujące z tzw. dodatkowym przejściem granicznym musiało najpóźniej 48 godzin przez planowanym przylotem lub odlotem zgłaszać taką operację lotniczą Straży Granicznej oraz Izbie Celnej. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MSW dodatkowe przejście graniczne jest czynne jedynie w wyznaczonych godzinach.

 Funkcjonowanie stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin otwiera nowe możliwości rozwoju lotniska. Wkrótce dostępne będą nowe połączenia z Lublina. Trwają także rozmowy z partnerem biznesowym zainteresowanym rozbudową lotniska o terminal cargo.

Źródło: LUW