Otwarto oferty na budowę zachodniej obwodnicy Lublina

Budowa drogi

Sześć ofert wpłynęło w przetargu na budowę zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lublin Sławinek (nazwa robocza Dąbrowica) do połączenia z istniejącą DK19 w Konopnicy. Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie inwestycji w czasie 19 miesięcy i wydłużenie gwarancji do 10 lat. Najniższa oferta wyniosła ok. 423,9 mln zł a najwyższa ok. 510,3 mln zł.

Kolejnym etapem postępowania przetargowego będzie weryfikacja złożonych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Planowane podpisanie umowy w IV kwartale br.
W ramach inwestycji  powstanie odcinek drogi ekspresowej S19 o długości 9,8 km pozwalający od strony zachodniej ominąć Lublin. Trasa rozpocznie się od zbudowanego już na przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek i zakończy na połączeniu w istniejącą DK19 w Konopnicy. Powstaną dwa węzły: Lublin Szerokie (nazwa robocza Płouszowice, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830) oraz Lublin Węglin (nazwa robocza Konopnica, na skrzyżowaniu z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747).
Źródło: GDDKiA