Owocobranie na Elizówce

Owocobranie 2015

Tegoroczne Owocobranie, czyli impreza spółki Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka połączone było z obchodami jubileuszu 15-lecia istnienia LRH. Wojewoda lubelski Wojciech Wilk wziął udział w Owocobraniu 2015.

W krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Lubelskiego Rynku Hurtowego dla gospodarki całego województwa i stwierdził, że 15 lat istnienia firmy to czas sukcesów, ponieważ w Elizówce zaopatrują się firmy i przedsiębiorcy z całej Polski Wschodniej. Lubelski Rynek Hurtowy odgrywa wielką rolę na rynku obrotu owocami i warzywami. Wraz z prezesem spółki Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka Ryszardem Nowakiem wojewoda wręczył honorowe odznaki Zasłużonego dla Lubelskiego Rynku Hurtowego.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/