Państwo w Państwie

W dzisiejszym programie wyemitowanym w telewizji POLSAT, mogliśmy zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda życie w cieniu elektrowni wiatrowych. Był to obraz prawdziwy a nie cudowny i nie posiadający żadnych wad sprzedawany przez Inwestora.

Wiele patologii, o których była mowa w programie, dotyczących procesu przygotowania inwestycji miało miejsce także w naszej Gminie. „Sponsoring”, wykonywanie badań środowiskowych na zlecenie inwestora, absolutna władza inwestora nad tym gdzie i ile elektrowni zostanie wybudowanych czy „przekupowanie” lokalnych społeczności upominkami. To wszystko miało miejsce także u nas.

Ponieważ wszystkie osoby związane ze stowarzyszeniem „Gmina Fajsławice bez wiatraków” były w ostatnim czasie wielokrotnie atakowane, zarzucano im działanie z zazdrości, realizację ambicji politycznych i kłamstwa, nasyłano na nas kontrole, mamy nadzieję, że po tym programie więcej ludzi zacznie doceniać nasz wysiłek. Chociaż należy także zaznaczyć, że głosów sympatii też nam nie brakowało w ostatnim czasie i za nie dziękujemy bardzo.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 15.12.2013 r.